Welcome | Bienvenue | Selamat Datang | Irashaimasu | Hwangyong-Hamnida
Bem-Vindo | Dobro Požalovat' | Bienvenido | Chào Mừng | 歡迎

Contact Us

Currently, there are Bodhisattva Ksitigarbha Sutras available in English, Chinese, Vietnamese , Korean, and French languages. Information about Sutras distribution are available on: The Coporate Body of The Buddha Education Foundation Website, and www.amtb-la.org/ Website

We are collecting Ksitigarbha Bodhisattva Inspirational Stories, if you have one and wish to share with us please send Email us. Thank you.

Any suggestion, information, or to report broken link please email Web Master


聯 繫 我 們

地 藏 菩 薩 本 願 經 已 譯 印 成 越 南 語 文, 法 文 及 韓 文. 諸 大 德 請 經 者 請 登 錄 The Coporate Body of The Buddha Education Foundation 佛 陀 教 育 基 金 會 網 頁: www.budaedu.org
www.amtb-la.org/

本 會 收 集 以 各 種 語 文 書 寫 的 地 藏 菩 薩 感 應 篇, 並 願 意 與 大 眾 分 享, 請 以 電 郵 寄 給 本 會,
謝 謝.

各 位 的 寶 貴 意 見 或 資 訊 請 寄 網 址

Liên Lạc

Hiện tại kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có bản in bằng các thứ tiếng: Quan Thoại, Anh, Việt, Pháp, và Đại Hàn. Quý vị nào muốn thỉnh kinh xin vào trang: The Coporate Body of The Buddha Education Foundation hoặc trang www.amtb-la.org/ web.

Chúng tôi sưu tầm những truyện cảm ứng về Bồ Tát Địa Tạng bằng các thứ tiếng, nếu quý vị nào có, hoặc biết những mẫu chuyện và muốn chia sẽ xin vui lòng gửi điện thư: cho chúng tôi Rất cám ơn.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, hoặc tài liệu xin email Web MasterFree Ksitigarbha Bodhisattva Pictures - A Mi Tuo Fo Picture distribution (Thinh hình Bồ Tát - hình Phật kết duyên) >>Click here!Homage to Amita Buddha!
Namo Amitabha!
Amitabha!
A Di Đà Phật!
A Mi Tuo Fo!