Welcome | Bienvenue | Selamat Datang | Irashaimasu | Hwangyong-Hamnida
Bem-Vindo | Dobro Požalovat' | Bienvenido | Chào Mừng | 歡迎

Inspirational Stories

Earth Store Bodhisattva in Japan
JIZO'S ORIGINS. Along with Kannon Bodhisttva (Goddess of Mercy), Jizo is perhaps the most popular deity of the common people, a friend to all, never frightening even to children, and his/her many manifestations -- often cute and cartoon like in modern Japan -- incorporate attributes from both Buddhist traditions and from earlier Shinto beliefs and Shinto kami (deities). Jizo statues can be found everywhere in Japan >> Read more...

Earth Store Bodhisattva (Chinese)
Story 1 >> Read more...

Earth Store Bodhisattva (Chinese)
Story 2 >> Read more...

Earth Store Bodhisattva (Chinese)
本文作者高原,26 歲,美國出生、長大,已婚,是心開同學和講堂常住心竟的女兒。從小學六年級到高中畢業的七年中,她和講堂同學們同吃同住,耳濡目染地受到佛法的惠利——聞地藏菩薩名,見地藏菩薩形,知地藏菩薩功德,學會向地藏菩薩求救,一次次被地藏菩薩救...
Story 3 >> Read more...

Earth Store Bodhisattva (Chinese)
地藏菩薩是佛陀座前,大願第一的大菩薩;是佛陀為我們這些此土眾生派來,專為開解、救拔我們的大菩薩。他的本願是要度盡此土所有“剛強難化、習惡罪苦眾生”,他又以種種方便慈悲的“法門”來接引、度化不同根器的眾生...
Story 4 >> Read more...

地藏菩薩本跡靈感錄
菩薩以正智證到真如理之後,復起差別智,觀見一切眾生,沈淪六道生死海中,受無量苦惱,於心不忍,因此垂示同體大悲心,現種種形,說種種法,拔除眾生無量苦惱,並與以無量快樂,此即是菩薩行願,也即是菩薩宏法利生的事業。一切菩薩如是,地藏菩薩亦如是。地藏菩薩大願有云。...
Story 5 >> Read more...

地藏菩薩賦予我的不可思議!
菩 我想我與 地藏菩薩的緣分是很深厚的,在很小的時候到鄰居一位信佛的婆婆家玩耍,見到婆婆供奉在桌子上的地藏菩薩法像,頓時有一種說不出的感覺,非常的恭敬,非常的讚歎,不由自主的便向 菩薩跪了下去! 也許是冥冥中自有安排,以致到現在進入佛門修行佛法!...
Story 6 >> Read more...

Earth Store Bodhisattva (Japanese)
私は一年ほど前より両足のすねのあたりに、水がたまり始め三回も四回も水抜きをしてもらつていました。歩いたり、つくばんだりすると痛みを覚え、うば車にたよつて歩く状態であり坐ろうにも足が痛くて曲られず、親戚の法要に行つても恥かしい話ながら、仏前に足をなげ出して坐る有様でした。夜は時おりにがり、にがり始めると、一晩中ねむれぬ日が続いていました。お医者にも度々お世話になつていたが、はかばかしくなく足の筋肉縮少と云う病名がついていました。宮詣りにも、石段の上り下りに難渋し、上りはとも角も下ゎ妊は、大変難儀していました。 >> Read more...

Earth Store Bodhisattva (Vietnamese)
Sự Linh Cảm Của Bồ Tát Địa Tạng - Pháp Sư Chữ Vân thuật
I/ Một câu chuyện cảm động. Lần này (năm 1961) giảng kinh Địa Tạng, tại Đại Nguyện Đài, Địa Tạng Điện, huyện Gia Nghĩa. Nghe nói miếu này đã được xây khoảng hơn ba trăm năm. Thuở đó, có một người từ Gia Nghĩa, tỉnh Đài Loan, đến hành hương tại núi Cửu Hoa, tỉnh An Huy, đã cung thỉnh một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng trở về, liền xây một ngôi miếu để thờ, từ đó đến nay khách thập phương đến lễ bái tấp nập không dứt, những ghi chép về sự linh ứng cũng rất nhiều. Bút giả xin ghi lại một câu chuyện như sau. >> Read more...

Earth Store Bodhisattva (Vietnamese)
Những câu chuyện linh ứng về bồ tát Địa Tạng (Tập 1) >> Read more...

Earth Store Bodhisattva (Vietnamese)
Những câu chuyện linh ứng về bồ tát Địa Tạng (Tập 2) >> Read more...

Earth Store Bodhisattva (Vietnamese)
Những câu chuyện linh ứng về bồ tát Địa Tạng (Tập 3) >> Read more...

Earth Store Bodhisattva (Vietnamese)
Những câu chuyện Tiền thân bồ tát Địa Tạng >> Read more...

Back to Top ^